Apurahat

Apurahat ovat tarkoitettu yhdistyksen jäsenten tekemän allergologisen, läheisesti allergologiaan liittyvään tai immunologisen tutkimuksen tukemiseen ja ne jaetaan vuosikokouksen yhteydessä. Apurahaa myönnetään ainoastaan Suomen Allergologi- ja Immunologiyhdistyksen jäsenille.

Vuoden 2017 tutkimusapurahat ja matka-apurahat kansainvälisiin kokouksiin ovat haettavina 12.12.2016 - 16.1.2017 klo 15.00 mennessä. Apurahahakemuskaavake on jäsensivulla. 

Apurahoja on jaettavana yhteensä 29 000 €. Jaossa on kuusi 4000 euron tutkimusapurahaa ja yhteensä 5000 euroa matka-apurahoina kansainvälisiin kongresseihin osallistumista varten. Matka-apurahan saaminen edellyttää omaa posteri- tai suullista esitystä kongressissa. Tutkimusapurahan saajat pitävät lyhyen esitelmän SAIY:n kokouksessa 31.3.2017.

 

 

Apuraha-anomus palautetaan sähköisesti SAIY:n jäsensivuilla olevan linkin kautta