Esittely

 

Suomen Allergologi- ja Immunologiyhdistys ry perustettiin 18.1.1946. Alunperin yhdistys oli nimeltään Suomen Allergologia-yhdistys, mutta vuonna 1970, IgE:n keksimisen pyörteissä, yhdistyksen nimi muutettiin nykyiseksi. Perustavassa kokouksessa puheenjohtajana toimi professori Gösta Becker, yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja, ja sihteereinä LKT Zaida Eriksson-Lihr ja lääketieteen lisensiaatti Eino Linko. Perustavassa kokouksessa oli läsnä 21 allergia-alaa harrastavaa lääkäriä.

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen allergologiaan ja immunologiaan suuntautuneiden lääkäreiden ja tutkijoiden yhteenliittymänä edistää allergologian ja immunologian koulutuksellista, käytännöllistä ja tieteellistä kehitystä maassa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on The Finnish Society of Allergology and Immunology.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä antaa lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisille, edustaa jäsenistöään suhteissa kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin. Lisäksi yhdistys pitää yllä stipendirahastoa.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa yhdistyksen hallitukselle osoitetun kirjallisen jäsenyyshakemuksen perusteella hallituksen päätöksellä suomalainen tai ulkomaalainen lääkäri tai tieteenharjoittaja, joka on kiinnostunut allergologiasta ja immunologiasta. Jäsenhakemus lähetetään sähköisesti kotisivujen kautta.

Vuosittain SAIY järjestää kaksi valtakunnallista koulutustilaisuutta, syys- ja kevätkokouksen.

Yhdistykseen kuului alkuvuonna 2019 431 jäsentä. Suurin osa jäsenistä on lääkäreitä: ihotautilääkäreitä, keuhkolääkäreitä, korvalääkäreitä, lastenlääkäreitä ja 20 muun erikoisalan edustajia. Yhdistykseen kuuluu myös erikoistuvia lääkäreitä.

Jäsenmaksu on 30 euroa vuodessa. 

Ajankohtaista

 

Apurahat

Tervetuloa SAIY:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen perjantaina 26.3.2021 klo 15.30. Kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua! Kokous järjestetään Teams etäkokouksena ja siihen voi liittyä linkistä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmZhNDRmNWMtMTI0OC00YWE3LTkzMTUtZmZkMGY0NTc5MGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e307563d-5fcd-4e12-a554-9927f388b1cf%22%2c%22Oid%22%3a%22c8bc1062-1fa9-4939-81d9-dad505fee64c%22%7d 

Tervetuloa!

Vuosikokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. 2020 toimintakertomus
6. 2020 tilinpäätös ja varainhoitotilanne
7. Toiminnantarkastajien lausunto 
8. Hallituksen tili- ja vastuuvapauden arvio
9. Yhdistyksen vuosittainen jäsenmaksu
10. Hallituksen kokoonpano
11. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta 
12. SAIY:n edustajat kansainvälisissä järjestöissä (NFA, EAACI, UEMS)
13. Apurahatoimikunta
14. SAIY:n myöntämät apurahat 2020
15. Muut asiat
16. Kokouksen päätös

 

Koulutuspäivät

COVID-19 tilanteen vuoksi SAIY ei järjestä perinteistä koulutuspäivää keväällä 2021! 

 

Jäsenten yhteystiedot

Ilmoita ajantasalla oleva sähköpostiosoitteesi sihteerille (piia.karisola@helsinki.fi), jos et ole saanut jäsenpostia.

Jäsenhakemuksen voit nyt tehdä SAIY:n kotisivuilla

 

Jäsenhakemus