Esittely

 

Suomen Allergologi- ja Immunologiyhdistys ry perustettiin 18.1.1946. Alunperin yhdistys oli nimeltään Suomen Allergologia-yhdistys, mutta vuonna 1970, IgE:n keksimisen pyörteissä, yhdistyksen nimi muutettiin nykyiseksi. Perustavassa kokouksessa puheenjohtajana toimi professori Gösta Becker, yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja, ja sihteereinä LKT Zaida Eriksson-Lihr ja lääketieteen lisensiaatti Eino Linko. Perustavassa kokouksessa oli läsnä 21 allergia-alaa harrastavaa lääkäriä.

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen allergologiaan ja immunologiaan suuntautuneiden lääkäreiden ja tutkijoiden yhteenliittymänä edistää allergologian ja immunologian koulutuksellista, käytännöllistä ja tieteellistä kehitystä maassa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on The Finnish Society of Allergology and Immunology.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä antaa lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisille, edustaa jäsenistöään suhteissa kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin. Lisäksi yhdistys pitää yllä stipendirahastoa.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa yhdistyksen hallitukselle osoitetun kirjallisen jäsenyyshakemuksen perusteella hallituksen päätöksellä suomalainen tai ulkomaalainen lääkäri tai tieteenharjoittaja, joka on kiinnostunut allergologiasta ja immunologiasta. Jäsenhakemus lähetetään sähköisesti kotisivujen kautta.

Vuosittain SAIY järjestää kaksi valtakunnallista koulutustilaisuutta, syys- ja kevätkokouksen.

Yhdistykseen kuului alkuvuonna 2019 431 jäsentä. Suurin osa jäsenistä on lääkäreitä: ihotautilääkäreitä, keuhkolääkäreitä, korvalääkäreitä, lastenlääkäreitä ja 20 muun erikoisalan edustajia. Yhdistykseen kuuluu myös erikoistuvia lääkäreitä.

Jäsenmaksu on 30 euroa vuodessa. 

Ajankohtaista

 

Apurahat

Tervetuloa SAIY:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen perjantaina 8.4.2022 klo 15.00. Kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua! Kokous järjestetään Teams etäkokouksena ja siihen voi liittyä linkistä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MThjNDU1NWItMzNiMy00NGJlLWIxZjEtYzk4MmVmYzc4ZDg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e307563d-5fcd-4e12-a554-9927f388b1cf%22%2c%22Oid%22%3a%22c8bc1062-1fa9-4939-81d9-dad505fee64c%22%7d


Tervetuloa!Vuosikokouksen esityslista:

Kokouksen avaus

 1. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta 
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Esityslistan hyväksyminen
 4. 2021 toimintakertomus
 5. 2021 tilinpäätös ja varainhoitotilanne
 6. Toiminnantarkastajien lausunto 
 7. Hallituksen tili- ja vastuuvapauden arvio
 8. Yhdistyksen vuosittainen jäsenmaksu
 9. Hallituksen kokoonpano
 10. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta 
 11. SAIY:n edustajat kansainvälisissä järjestöissä (NFA, EAACI, UEMS)
 12. Apurahatoimikunta
 13. Muut asiat
 14. Kokouksen päätös

 

Koulutuspäivät

Tulevista koulutuspäivistä tiedotetaan myöhemmin!

 

 

Jäsenten yhteystiedot

Ilmoita ajantasalla oleva sähköpostiosoitteesi sihteerille (piia.karisola@helsinki.fi), jos et ole saanut jäsenpostia.

Jäsenhakemuksen voit nyt tehdä SAIY:n kotisivuilla

 

Jäsenhakemus