UEMS kokousraportti 2016

26.5.2017

Kokousraportti

 

UEMS section ja board for Allergology vuosikokous

11. kesäkuuta 2016 klo 16.00-18.30 EAACI kokouksen yhteydessä Wienissä.

 

Kokouksessa läsnä 17 edustajaa ja 8 lääkäriä, jotka olivat osallistuneet vuotuiseen Allergologia tenttiin. Ohjelma: presidentin raportti, boardin kokoonpano, varainhoitajan raportti, sihteerin raportti, tulevaisuuden suunnitelmat, maakohtaisten kyselyiden laatimisen uudistus, subspesialiteetti raportti.

 

Sektion presidentin Roy Gerth van Wijkin raportti. UEMS council kokouksessa lokakuussa 2015 läsnä edustaja Norbert Muelleneisen. CESMA kokouksessa joulukuussa 2015 edustaja Jan de Monchy. EAACI speciality kokous tammikuussa 2016, jossa läsnä edustajat Roy Gerth van Wijk, Norbert Muelleneisen, Jacques Giraud. UEMS-CME kokouksessa tammikuussa 2016 edustaja Roy Gerth van Wijk. UEMS section ja board meeting oli huhtikuussa 2016. EAACI speciality kokous edelsi tämänpäiväistä section ja board meetingiä.

 

Esiteltiin roadmap for Allergology in Europe, joka koostuu osioista: I. The subspecialty of Allergology, II. Overview of allergy services in Europe, III: Update of the curriculum and logbook for the specialty of Allergology. Täysi spesialiteetti on edelleen kaikkien maiden visio. Tähän on kyllä useat maat esittäneet mallin, jossa subspesialiteettilinjaa pidettäisiin toisena mallina. Suomen edustajina olen ajanut allergologiaa subspesialiteettina (pediatria, KNK, Keuhko, dermatologia), ei pääspesialiteettina joka on SAIY:n kantta. Subspesialiteetti työryhmä nostaa myös esille että täysi spesialiteetti on välivaihe siirtymisessä täyteen spesialiteettiin ja täyttää aukon niissä maissa joissa ei ole täyttä spesialiteettia. Ranskaan tulossa täysi spesialiteetti 2016. Ensimmäinen tehtävä on kuitenkin tarjota tukea niille maille, jossa ei ole vielä minkäänlaista spesialiteettia. Tavoitteena on myös muuttaa subspesialiteetti-maat linjaan pääspesialiteetin kanssa mutta subspesialiteetti tulee olla tarjolla muille pääspesialiteeteille ja yleislääkäreille. Määritelty suositus 12kk curriculumista teoreettisen ja käytännön osaamisen osalta.

 

EAACI TF selvitys allergiapalveluista Euroopassa. Konsultoitu UEMS-edustajia, kansallisia järjestöjä.

 

EU avannut selvityksen säädeltyjen ammattien tilasta EU:ssa. Selitys jäsenmaiden säädöksistä tehty.

 

Presidentti esitti, että UEMS Allergology board laajennetaan. Tehtäviä: yhteyden pitäminen UEMS:n keskushallinnon kanssa, EAACI erikoistumiskomitean edustus ja johtaminen, osallistuminen EAACI tentin komitean kanssa, edustus CESMA:ssa, osallistuminen UEMS CME EAABI työhön, site visit käyntien organisointiin.

 

Sihteerin Norbert Muelleneisenin raportti. Uusi kotisivu avattu: www.uemsallergology.eu/

 

UEMS allergologia edustajat täytyy virallisesti nimetä kansallisen lääkäriliiton toimesta, josta tieto UEMS:lle, ja sieltä esim. Allergologia sektiolle. Äänioikeus on vain mailla, jossa lääkäriliitot hoitaneet asiansa UEMS:iin Brysselissä kuntoon. Käytiin läpi UEMS councilin rakenne ja toiminta. Yhteensä 43 specialist sektiota UEMS:ssa. UEMS:lla poliittinen vaikutus Euroopan komissioon, EU lainsäädäntöön ja parlamenttiin. Allergologia sektiolla on paljon tehtäviä ja työntekijöistä pulaa ja tarvitsee apua EAACME 2.0 työssä, toisen sihteerin. UEMS työskentelee uusien CME aktiviteettien ja akkreditaation kanssa. Koulutuksen akkreditointi hoidetaan toisissa maissa kansallisesti, toisissa ei sitä tehdä ja silloin Euroopan tason akkreditointi voi olla tärkeä. Osassa maita on akkreditoitu sekä kansallisesti että Euroopan tasolla ja hekin kokevat siitä olevan hyötyä.

 

Jose-Maria Olaguibel ja Ignacio Davila Espanjasta toimivat sektion lisäsihteereinä yhdessä Jan de Monchyn kanssa, joka siirtää heille vastuun luopuessaan tehtävästä.

 

Varainhoitajan Paul Van Durmen raportti. Sektion rahatilanne on tasapainossa.Tulost tulevat akkreditoinnista ja EACI:sta. Sektiot lainanneet rahaa UEMS päämajalle, joka palautuu.

 

Seuraava kokous on 25.11.16 Brysselissä.

 

Kokous päättyi 17.35

 

Mikael Kuitunen

SAIY ja Suomen edustaja

UEMS Allergologia